Technical Information

davutogludemir -Nervürlü İnşaat Demiri, Kangal Demir (Filmaşin), Çelik Hasır, Demir Sac, Profiller

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Lat. Ferrum dan). Elektrolizle arıtılmış (%99,97+) saflıkta demir parçaları ve karşılaştırma için yüksek saflıkta (99,9999 % = 6N) 1 cm3 hacminde demirden bir küp.

Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir.

Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren elementel halde bulunur. Metalik demir elde etmek için, cevherdeki katışkıların (İndg: impurity) kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılmaları gerekir. Demir, aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebilecek olan çelik yapımında kullanılır.

Demir, karbonla birlikte 1420–1470K sıcaklığa kadar ısıtıldığında oluşan sıvı ergiyik %96,5 demir ve %3,5 karbon içeren bir alaşımdır ve dökme demir veya pik olarak adlandırılır. Bu ürün ince detaylı şekiller halinde dökülebilirse de, içerdiği karbonun çoğunu uzaklaştırmak amacıyla dekarbürize edilmediği sürece, işlenebilmek için fazlasıyla kırılgandır.

davutogludemir -Nervürlü İnşaat Demiri, Kangal Demir (Filmaşin), Çelik Hasır, Demir Sac, Profiller

İnşaat yapıların, statik ve dinamik yüke göre dizaynlarını göz önünde tutulan noktalardan birisi de inşaat çeliğinin akma dayanımıdır. Buna ek olarak son yıllarda kullanılan demirin akma ve çekme dayanımı da göz önüne alınmaktadır. Demirin metalik özelliklerinin artırılması neticesinde inşaatlarda kullanılacak demir kesiti düşürüleceğinden daha az demir kullanılmakta ve bunun sonucunda ağırlıktan, nakliyeden ve hacimden kazanılmakta, dolayısıyla maliyetler düşmektedir.

1 - Mukavemet (akma - çekme mukavemetleri)
2 - Kaynaklanabilirlik
3 - Süneklik(Uzama)
4 - Katlanabilirlik(Bükülebilirlik)
Üç değişik yoldan inşaat çeliğinin bu özellikleri geliştirilebilir:
A - Kimyasal analizle,
B - Soğuk işlemlere tabi tutarak,
C - Kontrollü su soğutma yöntemi kullanılarak.

Mukavemet, temel olarak bir inşaat çeliğinden beklenen özelliktir. Genel olarak, min. 420 MPa akma istenen inşaat çeliğinde bazı ülkelerde bu alt sınır, 500 MPa hatta 600 MPa dır. Maliyet göz önüne alındığında mukavemeti artırmanın temel yollarından birisi çeliğin içindeki Karbon (C) ve Mangan (Mn ) oranlarını artırmaktır.

Demir içindeki C oranının artması, mukavemeti olumlu etkilerken, kaynaklanabilirlik özelliğini ters yönde etkilemekte ve malzeme kırılganlaşmaktadır. Bu nedenle, birçok inşaat demiri standardında, karbon oranının üst sınırı verilmiştir. Özel yöntemlerin kullanılmayacağı durumlarda kaynaklanabilirlik için karbon oranının % 25'den az olması aranmaktadır. Kaynaklanabilirliğin önemi özellikle prefabrik yapıların imalatında çok önemlidir. Bu tür imalatlarda, hız ve ölçüsel hassasiyet nedeniyle kaynakla birleştirme kullanılmaktadır. Yine yüksek karbon oranı, malzemede gevrekliğe neden olacağından, malzeme imalat aşamasında kıvrılma ve bükülmelerde, çatlayacak ve kırılacaktır. Doğal olarak bu, istenmeyen bir durumdur. İnşaat çeliği kullanımında, malzemenin katlanabilmesi ve bükülebilmesi, vazgeçilemeyecek bir özelliktir.

davutogludemir -Nervürlü İnşaat Demiri, Kangal Demir (Filmaşin), Çelik Hasır, Demir Sac, Profiller

Yukarıda sayılan özellikleri artırmanın bir yolu da, sıcak haddelenmiş inşaat çeliğine daha sonradan burma, çekme gibi soğuk işlemler uygulamaktır. Bu hızı düşük yöntemler, üretim kaybına neden olmasının yanısıra, fazladan bir işlem olması nedeniyle direkt olarak maliyeti arttırmaktadır. artırmaktır.

Kontrollü su soğutma yöntemi temel mantık olarak, sıcak haddelenen inşaat çeliğinin, üretim hattından hemen sonra su vermek ve daha sonrasında iç ısısı ile temperlemektir. Bu mantık çerçevesinde, alaşım elementleri kullanmadan ve düşük Karbon ve Mangan ( % 0.1 3 - 0.17 C ve % 0.75 - 0.90 Mn aralığı gibi) oranları ile, istenen özelliklerde inşaat çeliği üretimi mümkün olmaktadır. Bu da, istenen özelliklerde ve düşük maliyetli malzeme anlamına gelmektedir.

Kontrollü su soğutma yönteminde, sıcak haddelenen mamul son tezgahtan çıktıktan hemen sonra, özel dizayn edilmiş su verme ünitesine girmektedir. Ünite içinde, hızlı bir soğumaya maruz kalan mamulün dışında, kalınlığı su verme süresine bağlı olarak değişen, martenzit bir kabuk oluşur.

Martenzit küçük tanecikli bir yapı olması nedeniyle, oldukça sert ve mukavimdir; ancak, kırılgan bir yapıya sahip olduğu için, ısıl işleme tabi tutulması gerekmektedir. Bu noktada ani soğutulan dış kabuğun altında, hala sıcak olan merkezin ısısı devreye girmekte ve ani soğumayla oluşan dıştaki martenzit kabuğu, malzeme soğutma ünitesini terk ettikten sonra, içerden dışarıya doğru temperlemekdetir. Bu işlem, malzeme soğutma platformuna, ulaşıncaya kadar devam eder. Soğutma platformunda yan yana dizilmiş diğer malzemelerden de etkilenerek, merkezdeki yapı, son şeklini alır.)

davutogludemir -Nervürlü İnşaat Demiri, Kangal Demir (Filmaşin), Çelik Hasır, Demir Sac, Profiller

Address:

Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi No:37A Çayırova /İstanbul/Türkiye

davutogludemir -Nervürlü İnşaat Demiri, Kangal Demir (Filmaşin), Çelik Hasır, Demir Sac, Profiller

Contact:

Tel : (0262) 643 42 57
Fax: (0262) 643 42 57

davutogludemir -Nervürlü İnşaat Demiri, Kangal Demir (Filmaşin), Çelik Hasır, Demir Sac, Profiller

Monday - Friday: 8:30 - 18:00
Saturday: 8:30 - 13:00